[identyfikator metasuwaka=465]

Polityka prywatności

Wprowadzenie

1. Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Czasami firma Royalty Yachts będzie gromadzić pewne dane osobowe klientów i osób odwiedzających witryny internetowe przez nas hostowane. Takie informacje będą obejmować zarówno dane osobowe możliwe do zidentyfikowania, jak i dane osobowe niemożliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe umożliwiające identyfikację zostaną zebrane, gdy wypełnisz formularz online lub podpiszesz z nami umowę czarterową. Informacje, których nie można zidentyfikować, są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i przechowywane do wykorzystania w naszym systemie.

2. Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie klientom, jakie rodzaje informacji będziemy gromadzić i jak te informacje są wykorzystywane. W większości przypadków zbieramy te informacje, aby zapewnić integralność sieci i aby nadal dostarczać Ci najbardziej odpowiednie treści i najlepszą możliwą usługę, która odpowiada Twoim potrzebom. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych klientów. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, zobowiązujemy się do ochrony poufności takich danych.

Poufność

3. Royalty Yachts szanuje prywatność klientów oraz prywatność osób uzyskujących dostęp do naszych stron internetowych. Zobowiązujemy się do ochrony poufności naszych klientów i użytkowników, w tym wszystkich danych osobowych przekazywanych w trakcie zawierania z nami umów o świadczenie usług. Zobowiązujemy się nie sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach handlowych lub marketingowych.

Gromadzenie danych osobowych

4. Royalty Yachts gromadzi dane osobowe naszych użytkowników, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe; odpowiedzieć na formularz zapytania klienta; oraz poprzez wykorzystanie technologii cookies.

Wykorzystanie danych osobowych

5. Firma Royalty Yachts może okazjonalnie wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie ofert promocyjnych; doradzać w sprawach związanych ze świadczeniem usług, a w niektórych przypadkach prosić o opinię. Jednakże, Royalty Yachts zapewni Ci opcję w każdej komunikacji, aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości tego rodzaju lub możesz skontaktować się z nami, aby upewnić się, że nie otrzymujesz takich informacji promocyjnych.

6. Firma Royalty Yachts może rejestrować odwiedzane strony internetowe; zbierać adresy IP oraz informacje o Twoim systemie operacyjnym i typie przeglądarki, z której korzystasz w celu administrowania siecią/systemem w celu audytu korzystania z naszej strony. Dane te nie będą jednak wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników, którzy przez cały czas pozostaną anonimowi.

7. Wszelkie informacje gromadzone przez Royalty Yachts w korespondencji z nami, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy listownie, będą wykorzystywane wyłącznie w celu załatwienia spraw objętych tą korespondencją. Jeśli wymaga to skierowania takiej korespondencji w ramach Royalty Yachts lub strony trzeciej w celu zapewnienia obsługi klienta, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione tylko w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wątpliwości, a poza tym będą traktowane jako poufne.

Łączenie witryn

8. Witryny internetowe Royalty Yachts zawierają wiele linków do witryn należących do stron trzecich, które nie są przez nas kontrolowane. Firma Royalty Yachts nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych wynikające z ujawnienia takich danych osobowych na stronach osób trzecich. Royal Yachts nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych stron, które odwiedzasz.

Zastrzeżenie praw

9. Royalty Yachts zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji o klientach, jeśli jest to wymagane w dobrej wierze, zgodnie z prawem lub w celu skorzystania z naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

10. Royalty Yachts zastrzega sobie ponadto prawo do udostępniania informacji organom ścigania w celu zbadania lub zapobieżenia nielegalnym działaniom w naszej sieci.

11. Royalty Yachts zastrzega sobie prawo do monitorowania ruchu użytkowników i ruchu sieciowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny i zapobiegania wszelkim nieautoryzowanym próbom ingerencji w naszą witrynę lub spowodowania szkód w naszej własności.

12. Royalty Yachts zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności lub jej aktualizacji. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany klienci zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub ogłoszenia na naszej stronie internetowej. Klienci i osoby odwiedzające witrynę ponoszą odpowiedzialność za przeczytanie zmian lub aktualizacji, w zależności od przypadku.

Informacja o plikach cookie

Definicje i kluczowe terminy
Aby pomóc wyjaśnić sprawy tak jasno, jak to możliwe w niniejszej Polityce plików cookie, za każdym razem, gdy pojawia się odwołanie do któregokolwiek z tych terminów, są one ściśle zdefiniowane
jako:

 • Cookie: niewielka ilość danych generowana przez stronę internetową i zapisywana przez Twoją przeglądarkę internetową. Służy do identyfikacji Twojej przeglądarki, dostarczania analiz i zapamiętywania informacji o Tobie, takich jak preferencje językowe lub dane logowania.
 • Firma: Kiedy w niniejszych zasadach mowa jest o „Firmie”, „my”, „nas” lub „nasz”, odnosi się to do LaLyon Ltd Company 07159879, 7 Bell Yard
  London WC2A 2JR odpowiada za Twoje dane zgodnie z niniejszą Polityką plików cookie.
 • Urządzenie: dowolne urządzenie podłączone do Internetu, takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie, za pomocą którego można odwiedzić członków rodziny królewskiej
  Jachty i skorzystaj z usług.
 • Dane Osobowe: wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym danymi osobowymi
  numer identyfikacyjny – pozwala na identyfikację lub identyfikowalność osoby fizycznej.
 • Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez Royalty Yachts zgodnie z opisem w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) i na tej platformie.
 • Usługi stron trzecich: odnoszą się do reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów promocyjnych i marketingowych oraz innych osób, które dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi mogą Cię zainteresować.
 • Witryna internetowa: Witryna Royalty Yachts, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tego adresu URL: https://royaltyyachts.com
 • Ty: osoba lub podmiot zarejestrowany w Royalty Yachts w celu korzystania z Usług.

Wprowadzenie
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób Royal Yachts i jej podmioty stowarzyszone (łącznie „Royalty Yachts”, „My”, „nas” i „nasze”) wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkownika podczas odwiedzania naszej platformy, w tym między innymi https: //royaltyyachts.com i wszelkie powiązane adresy URL, wersje mobilne lub zlokalizowane oraz powiązane domeny / subdomeny („Witryny internetowe”). Wyjaśnia, czym są te technologie, dlaczego ich używamy i jak je kontrolować.

Co to jest plik cookie?
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu w celu identyfikacji Twojej przeglądarki, dostarczania analiz i zapamiętywania informacji o Tobie, takich jak preferencje językowe lub dane logowania. Są bezpieczne i nie można ich używać do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na urządzenie.

Dlaczego używamy plików cookie?
Używamy plików cookie pierwszej strony i/lub zewnętrznych plików cookie na naszej platformie do różnych celów, takich jak:

 • Aby ułatwić działanie i funkcjonalność naszej platformy;
 • Aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z naszej platformy oraz sprawić, by poruszanie się po niej było szybsze i łatwiejsze;
 • Aby umożliwić nam stworzenie dla Ciebie dostosowanego doświadczenia użytkownika i abyśmy mogli zrozumieć, co jest dla Ciebie przydatne lub interesujące;
 • Aby analizować, w jaki sposób używana jest nasza platforma i jak najlepiej możemy ją dostosować;
 • Aby zidentyfikować potencjalnych klientów i spersonalizować interakcje marketingowe i sprzedażowe z nimi;
 • Aby ułatwić dostosowanie reklam internetowych do Twoich zainteresowań.

Twoja prywatność jest najważniejsza!