Bareboat Yacht Charter Vanlige spørsmål

Bareboat Yacht Charter FAQ svarer på alle spørsmålene dine om den fantastiske verden av bareboat charter, krav og hva du kan forvente for å nyte en minneverdig seilopplevelse.

Hvordan bestiller vi en bareboat-yachtcharter?

Ved bekreftelse på tilgjengelighet kan du endre TILBUDET til et OPSJON, en midlertidig reservasjon, og yachten vil bli holdt på vent i noen dager. Du må bekrefte bestillingen din innen den definerte perioden, ellers vil VALGET bli kansellert. En bestilling er en fast og bindende reservasjon og bekreftes så snart vi har mottatt ditt depositum.

Hvordan og når betaler vi for charteret?

Betalingen av første rate (vanligvis 50 %) av charterprisen forfaller innen syv dager etter bekreftelse. Restbeløpet forfaller seks uker før charteret begynner. Betaling må være mottatt innen oppgitte frister. Hvis du bestiller mindre enn 45 dager før charterstart, må totalbeløpet for charteravgiften overføres. Betaling må skje via SWIFT (bankoverføring).

Hva skjer hvis vi må kansellere charteret?

Vennligst sjekk kontrakten din for detaljer da disse kan variere.

Hvordan kvalifiserer vi til å leie en bareboat-seil-/motoryacht?

Vanligvis vil du kreve minst to besetningsmedlemmer som innehar lisenser eller kompetansebevis utstedt av sjøfartsmyndigheter og akseptert av den lokale kystvakten. Vennligst send dine Skipper og co-skipper sertifiseringer og seilings-CV for bekreftelse hvis de er akseptert i det destinerte charterområdet.

Hva er en skipper charter?

Vi vil gi deg en profesjonell skipper som har full kunnskap om lokale farvann, marinaer og bukter for en skipper charter. Du vil finne det mer avslappende å seile med en profesjonell skipper og ikke bekymre deg for navigasjon eller seilingsoperasjoner.

Når du søker etter en yacht, vil du finne skipperhonoraret som et tilleggsalternativ om nødvendig. Han skal sove om bord i en egen lugar og har ansvar for yachten og sikkerheten til alle om bord. Du må følge sikkerhetsreglene og skipperens anvisninger.

Hva er charternes tidsplaner? 

Starttiden for de fleste charterturer er kl. 16 på en lørdag, og du må tilbake til basen kl. 00 den siste fredagen med overnatting ombordstigning til lørdag morgen, kl. 16. Det trengs tid til å klargjøre båten for neste charter samme lørdag ettermiddag. Vennligst sjekk kontrakten din for detaljer.

Er vi i stand til å gå om bord og gå i land på en annen base?

En slik ordning er mulig, men du forventer å betale et leverings-/omleveringsgebyr til din forespurte destinasjon, prisen beregnes naturligvis etter avstand og drivstofforbruk. Ikke nøl med å kontakte oss for "ONE WAY" charter hvis du er interessert.

Hva er inkludert i charteravgiften?

Charteravgiften inkluderer vanligvis yachten og en yachtkøye i basemarinaen og moms.

Hva er ekskludert fra charteravgiften?

Ikke inkludert i charteravgiften er marinaavgifter (bortsett fra basemarinaen hvor du går ombord/avbord), påhengsmotor, sengetøy, håndklær, proviantering, transport, skipper, vertinne, drivstoff, vann og det refunderbare depositumet. Det kan også være obligatoriske tilleggsutstyr, som rengjøring, gass osv. Du bør sjekke kontrakten din for disse.

Hva er det refunderbare depositumet?

Sikkerhetsdepositumet betales ved baseinnsjekking. Den holdes mot yachtens selvrisiko.

Sikkerhetsdepositumet refunderes dersom det ikke er skade på yachten eller utstyret eller tap. Hvis det er noen skade eller tap, vil sikkerhetsdepositumet eller en passende andel bli returnert først etter at en fullstendig vurdering av kostnadene involvert (dvs. fra skade eller tap) er utført av den nominerte personen.

Sikkerhetsdepositumet dekker:
• Tap eller skade på fartøyet, anbudet og tredjeparter.
• Tap eller skade på utstyr som er oppført i inventaret gitt til befrakter ved innsjekking.
• Kostnader som påløper dersom båten bringes tilbake i uakseptabel stand.
• Kostnader ved å returnere fartøyet til basen dersom befrakteren av en eller annen grunn ikke gjør det innen angitt dato og klokkeslett.
• Kostnader ved å fylle drivstoff på båten dersom tankene ikke er fylt på.

Sikkerhetsdepositumet er utformet for å dekke kun en enkelt hendelse av betydelig karakter til enhver tid. Anta at det er et betydelig tap eller skade på viktig utstyr som en påhengsmotor eller snusket. I så fall vil befrakteren ha rett til en umiddelbar erstatning under befraktningen, men dette forutsatt at befrakteren betaler et nytt depositum ved mottak av den aktuelle erstatningen eller reparasjonen.

Vær oppmerksom på at befrakteren vil være ansvarlig for det totale beløpet for tap eller skade forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig eller forsettlig misbruk av utstyr fra befrakteren til noen av partene deres som overstiger sikkerhetsdepositumet.

Grov uaktsomhet kan omfatte, men er ikke begrenset til:
• Skade som følge av ikke å følge instruksjoner gitt under orienteringen.
• Skade som følge av manglende iverksetting av egnede tiltak under ugunstige værforhold.
• Seiling om natten uten fungerende navigasjonslys eller tilstrekkelig vakt på dekk.
• Ikke ha en kompetent person ved roret eller overvåke styrmannen mens båten seiler.
• Unnlatelse av å iverksette korrekte sjømannslignende tiltak for å unngå fare for både mannskap og yacht.

Trenger vi yachtforsikring?

De fleste yachter er dekket for tredjepartsansvar, og forsikringsbeløpet er lik eller større enn det som er obligatorisk i lokal lovgivning. Yachtforsikringen overstiger depositumet kunden velger å betale.

Forsikringsbetingelsene, som vi gjerne gir på forespørsel, er en integrert del av kontrakten. Egenandelen for hvert tap skal dekkes av befrakteren og kan avvike fra innbetalt depositum. Depositumet vil bli tilbakebetalt uten opphold ved retur av yachten og utstyr i god stand. Tap og skade vil bli motregnet i depositumet. Tap og skade som ikke dekkes av depositumet eller forsikringen skal uten opphold betales av befrakteren.

Konklusjon av en utvidet "Skippers ansvarsforsikring" (som dekker mannskapets ansvar seg imellom og dekning av tap til den innleide yachten ved dokumentert grov uaktsomhet) og følgeskadeforsikring anbefales sterkt. Royalty Yachts sender gjerne all nødvendig dokumentasjon.

Trenger vi reiseforsikring?

Som med alle ferier, er det lurt å ordne reiseforsikringen før du reiser hjemmefra. Den bør inkludere avbestillingsforsikring som vil beskytte reservasjonsinnskuddet ditt.

Hva er sikkerhetsstandardene til yachter?

Alt sikkerhetsutstyret til yachter oppfyller sikkerhetsstandardene satt av den lokale sjøfartsmyndigheten.

Hvor kan vi få seilingsinformasjon om det lokale farvannet?

Sjøkart vil være tilgjengelig ombord på yachter chartret med oss.

Søk i alle tilgjengelige Bareboats, spesialtilbud i siste liten, enveistilbud eller charterturer på mindre enn 7 dager for å matche ønsket yacht, dato, beliggenhet og budsjett.

Vennligst merk: Bareboat Charter-yachter bestilles vanligvis fra lørdag til lørdag i 7,14, 21 eller XNUMX dager. Bareboat Charter-yachter returnerer til marinaen på en fredag ​​ettermiddag; yachten ryddes lørdag morgen for å rengjøres og gjøres klar for neste charterklient samme lørdag ettermiddag.